Välj en sida

Bil

Reparationer

&

Service

Grunderna i en bilmotor

Förbränningsmotorn är vad de flesta bilar använder idag. För att motorn ska producera kraft krävs det en perfekt blandning av främst bränsle och luft.

De flesta bilmotorer drivs med fossila bränslen, primärt diesel och bensin. En del andra motorer drivs av Etanol eller gas. Oavsett vad för slags drivmedel fungerar de flesta bilmotorer på samma princip. Det finns dock skillnader beroende på vilket drivmedel som nyttjas. Till exempel saknar dieselmotorer tändstift. I stället förbränns bränslet på grund av högt komprimerad varmluft.

Kort och gott producerar en motor kraft i fyra steg

bränsleinsprutning: Bränsle tillförs cylindern av en bränsleinsprutare, tillsammans med luft.

Kompression: Kolven, som sitter i samma cylinder, komprimerar luft-bränsleblandningen.

Kraft: När ventilerna stängs tänder tändstiftet luft-bränsleblandningen och producerar kraft.

Avgaser: Kolven tvingas ner av kraften, överför energin till vevaxeln och trycker ut de brända gaserna till avgassystemet.

Förbränningsmotorns många delar

Motorblock – Motorblocket är kärnan i motorn. De flesta nutida motorer består av ett monoblock, vilket betyder att alla cylindrar delar block.

Vevaxel – Kolvarna utsätts för de som sker i förbränningskammaren. Energin från när bränslet antänds tvingar ner kolvarna.

Kolv – Kolven finns i motorblockets cylindrar. Inget läcker eller rinner ut från kolven då kolvringarna, som är fästa i kolven, skapar en perfekt tätning för att ge det tryck som krävs för att förbränna bränslet.

 

Kamaxel – Kamaxeln driver insugnings- och avgasventilerna och släpper in luft och bränsle i förbränningskammaren.

Bränsleinsprutare – Moderna bilar har olika typer av sensorer och annan elektronik som säkerställer att luft-bränsleförhållandet är fullt acceptabel, med hjälp av bränsleinsprutningssystemet.

Avgasgrenrör – När bränslet har förbränts måste avgaserna lämna förbränningskammaren. Detta gör den medan kolvarna rör sig upp och ventilen är öppen.

Alla dessa delar och fler är typiska komponenter i en fyrtakts förbränningsmotor, som används av de flesta bilar som drivs med fossilt bränsle.

Komponenterna som nämns ovan är ansvariga för att generera kraft, men många andra komponenter och system krävs för att driva motorn. Detta inkluderar startsystemet, smörjsystemet, kylsystemet, motorstyrenheten (ECU) med mera.